ביו - אדריכלות

באהבה עושים דברים מיוחדים

 להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


ל

דורית גפן, ביו-אדריכלות © עיצוב חיינו דרך מודעות ותודעה dorit@dor4u.com   - 054-7-629030   
 

השאיפה להרמוניה והשאיפה לשלם, הכוליות - החיים מתוך מבט על.                           26.3.11

 
מהי אותה שאיפה המצויה באדם מימי קדם ועד ימנו אנו לחיות בשקט פנימי, בשלווה, בהרמוניה, להחזיק בתחושת האושר שמושג "גן העדן" מהווה עבורנו תיאור תיאורטי להגדרת הבלתי נתפס.
 
ההסטוריה האנושית המתועדת וזו שבעל פה מתארת התפתחות עולם ומלואו בשאיפה להרמוניה, לשלום וחיים מלאים תוך מימוש העצמי. המורכבות האנושית רבת הגוונים והמורכבות הפלנטרית עליה אנו מתקיימים ביקום אדיר ממדים הינם בבחינת "בלתי נתפסים" בראיית האדם במבט חייו היומיומיים וגם במבט על, ככל שנוכל להכיל את התבוניות העילאית עדיין רחבה יריעת הבריאה המתקיימת סביבנו.
 
לאורך תרבויות רבות ומגוונות האדם 'תיקשר' עם סוגים רבים של מלאכים, יישויות ועוד כאשר בכל הדתות מובאים התקשורים בידי "נביאים", אנשי דת ושליחים אשר אמונתם הביאה אותם לקדמת הבמה להסביר על קודים להתנהגות, על התנהלות הבריאה ועוד, כאשר הם מביאים עתידנות והדרכות לבני האדם לגבי אורחות חייהם וחיי הפלנטה עליה הם מתקיימים.
 
כיום, מעטים מאיתנו בני האדם מממשים בדרך חייהם היומיומית את 'יכולת הבורא' שבהם המחברת אותם בין עולם הסיבות הגבוה לעולם המציאות של דרך חייהם ומהות דרכם המהווה את הציר המכוון אותם בדרך החיים.
 
כלים אנרגטיים אשר ירדו ויורדים בשנים האחרונות כדי לאפשר לבני האדם לרפא את עצמם דרך יכולתם האנושית להיות מודעים לחיבור שבין הגוף הפיזי שלהם, גוף הרגש, הרוח והנשמה המהווה את ליבת ניצוץ החיים הטמון בהם, מהווים את יכולתנו לחבר בין "העולם הבא" המצוי בעליונים ובין ה"עולם הפיזי" המצוי בתחתונים.
 
ככל שניצור לנו בראייה רחבה זו חיים השואפים להרמוניה בכל מחשבתנו ומעשינו, ככל שנהיה מחוברים בבהירות ובנקיון למהות קיומנו כבני אדם ודרכנו בחיים, ככל שנבין שביקום הזמן הינו קוואנטי וההתרחשויות משפיעות על כלל היקום וחיינו בפרט ("אפקט הפרפר" מכוון לתובנה זו) ואנו כחיים בזמן ליניארי, יש ביכולתנו לקצר לנו הליכים כתוצאה מכך, חיינו יזרמו ביתר קלות ונוכל לאחוז ברגעי האושר באחוזים הולכים וגדלים.
 
החיים במודעות לעולמנו המשתנה ומתוך תודעה קולקטיבית כי 'משהו קורה' מואצים יותר ויותר בתקופה נוכחית זו כאשר אנו עדים למהפכות חברתיות בעולם הערבי, אסונות טבע קשים והתפתחויות טכנולוגיות רבות הכוללות שינויים בהרכב החומרים המוכרים לנו היום. תובנות על הנחיצות בשיתופי פעולה בין עמים, תרבויות ומושג השלם, ה"כוליות" ועוד שהיו שזורים לאורך ההיסטוריה האנושית, מקבלים כיום חיזוק ואור הצורך בעזרה הדדית בין עמים.
 
מאמרו של ד"ר יצחק חיותמן[1]Holism ) ומלוא כל הארץ ( The whole Earth ). קיברנטיקן ומתכנן עירוני מה'אקדם -יה-לירושלים', "לבנות את ירושלים של מעלה", בנוסף לסדרת מאמרים על בנייה של דגם לציונות תרבותית רוחנית עם פוטנציאל של אידיאולוגיה בינלאומית אשר ירושלים היא מרכזה, מתייחס לכוליות והחיבור בין הפיזי לרוחני. בעמ' 14 בסעיף 4.12 הפרק "ירושלים של מעלה, שלמות וכוליות .
 
בפרק זה ישנה התייחסות להשקפה הגלובאלית העתידית לגבי המושג 'ירושלים של מעלה' כאשר הכוונה הינה להיבט הרוחני. התפתחות השקפה זו מתורתו של כומר ישועי ומיסטיקן בשם טלהארד דה שרדין (1881-1955) שנחשב אחד הפליאונטולוגים המובילים בעולם. ספרו המפורסם "תופעת האדם" ( The Phenomen of Man ) התייחס למכלול שבין "הדומם לבין החי, בין הפיסי לרוחני, בין גוף לנפש, לרוח."
 
"טלהארד ראה את כוליות הבריאה מאוחדת למטרה התפתחותית אחת, נרחבת, ובעלת שלמות פנימית, מן הגזים התפתחה מעטפת הסלעים - הגיאוספירה; סביבה - מעטפת שנייה, של חיים - הביוספירה; סביבה - מעטפת שלישית של תוצרי התודעה, היצירה המלאכותית - הטכנוספירה; ומעטפת הדעת הצומחת וגדלה - הנואוספירה.
 
בכל אלו ראה טלהארד תהליך מתמשך של אבולוציה "מורכבותית" (Complexification  ), שתכליתו ושיאו היא התלכדות עתידית של כל הבריאה בנקודה, שהוא קרא לה אומגה. בהגיעה לאומגה, תכלול הניאוספירה את כלל הדעת האוניברסאלית, כמאמר הפסוק: "כי מלאה הארץ דעה...כמים לים מכסים". אולם בטרם תגיע המערכת לנקודת האומגה, עוד על האדם לפתח הרבה את יכולתו האישית למורכבותיות."
 
התייחסותו של טלהארד לא הגדירה את שם ירושלים של מעלה אך כל חזונו בדבר אחרית הימים נבע מ'חזון יוחנן' אשר גם הוא עשה שימוש באות אומגה, כאשר הינו מתאר את ירושלים של מעלה המהווה היבט חדש של העולם. טלהארד בתיאורו בספרו את שתי הספירות המהוות בריאה חדשה אנושית: "הטכנוספירה הממשית של העיור הפלנטרי, והנואוספירה הבלתי נראית, הנובעת ממנה", והן מקבילות לירושלים של מעלה הבלתי נראית וירושלים של מטה הארצית.
 
 
תפיסתו לא התייחסה לירושלים באופן ישיר אלא בהיבט משמעויות שמה - יורו-שלם, ובערבית אל קודס - הקדושה. בתקופתו המדע לא יכול היה ללמד על הכוליות ולכן הוא התקשה לאמת את התיאוריה שלו, אך כיום קיימים כלים כקיברנטיקה ותורת המערכות המסוגלות לבחון מערכות מעשי אדם וטבעיות הן בכולל והן בדיוק, כמו שניתן ליישם את הנוסחאות המדוייקות של תורת השיחה בתרבויות גלובאליות. מבחינתו אפשר להתייחס לעיר בהגדרה של "יחיד מכני" ולתרבות שלה כ"יחיד פסיכולוגי" ומכך, העיר שהינה כלל העולם ה"אוקומונופוליס" או ה"טכנוספירה" הגלובאלית (1968, Doxiadis ) הינה כיחיד מתהווה והתפתחות הניאוספירה הינה כעל-יחד פסיכולוגי שניתן להגדירו כ"ירושלים של מעלה".
 
בהתייחסות לשני מכלולים מורכבים האדם מצד אחד המייצג את כלל האנושות כישות אחת מאוחדת ובעלת הכרה ומהצד השני ניצבת האדמה המייצגת את כלל הארץ, הפלנטה כיצור חי בעל מסוגלות להרגיש, הטכנוספירה יכולה להפריד או לחזק את הקשר בניהם מבחינת המודעות.
 
בהיסטוריה האנושית האדם הקדמון התייחס לאדמה כישות בעלת חיים ומקודשת מבחינתו וקידש ותיקשר עמה בעזרת פולחנים. בתרבויות עתיקות ועד היום מתקיימות תורות כגיאומנסיה (תורה סינית) או סטפאטה ודה (תורה הודית) הבונים תוך התייחסות לזרמים האנרגטים על פני האדמה. עם התפתחות הטכנולוגיה והתפתחות מואצת של הבנייה והתעשייה בכלל העולם ואי שמירת ערכי טבע חלה פגיעה גם במערכת האטמוספירה של כדור הארץ וכיום יחד עם התעוררות מואצת לנסות ולתקן את הנזקים, ההתייחסות למורכבות וההשפעות ההדדיות בין האדם והטבע שסביבו מחלחלות גם התובנות על הביו- אנרגיות , גיאו -אנרגיות שבטבע ובאדם.
 
חיזוק נוסף לתפיסת הכוליות היתה התפיסה הקיברנטית של ג'יימס לאבלוק שפירסם את "תאורית גאיה" והאדמה מיוצגת כיצור חי ( 1979, 1988 Lavelok ). תיאוריה זו אומצה על ידי שוחרי סביבה רבים ומינפה את החשיבות להתייחסות לאדמה בימינו.
 
עתידנית ידועה ברברה מרקס, שלמדה אצל טלהארד ובקמינסטר פולר, כתבה בספרה "ספר הבריאה המשותפת"  1993Hubbard, ) המתייחס לעתיד המין האנושי, על ירושלים של מעלה מתוך "חזון יוחנן" כסמל והיא מגדירה אותה כמקום בו עלינו בני האדם להתעלות תוך כדי הרמוניה ליצירת חיים כבני אנוש בחברה אוניברסאלית, "שרוחם וגופם הם השתקפות מוחלטת של רוח האל".
 
לסיום, בפרק 5 "ירושלים של מעלה החדשה: מעלה, הבנה ובניה" מתייחס ד"ר יצחק חיותמן על הזדהותה של הקבלה בין ירושלים של מעלה ובין ה"שכינה עילאה" - ספירת הבינה אשר מזוהה עם העולם הבא. כאשר נתייחס להגדרת מושג זה נמצא כי זהו ה"עולם הבא וחודר באופן מתמשך אל עולמנו זה ומחדש אותו." שבע ספירות הבנייה המצויות מתחת לספירות הבינה מרמזות על שבעת ימי הבריאה.
 
כאשר נתייחס לעולם הבא כעולם של בינה נמצא התאמה בין מושגי הקבלה לתובנות הקיברנטיות החדשות. הקשרים והשוואות בין תובנות שונות ומודעות מקבילה ניתן למצוא בקשר בין המילה בשפה האנגלית "heaven " ובין המילה בשפה העברית "הבנה", כאשר נוסיף את ההקשר בין המילים בינה ובניה, נבין כי עלינו לבנות את חיינו עם פתיחות לשפע השמיימי בעזרת הבנות החדשות ולהכילן על כל הארץ.
 
החיים במבט על מאפשרים לנתב את חיינו מתוך המהות הפנימית של הוויתנו, תוך חיבור בין מודעותנו ליכולותנו כבוראי מציאות.
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] ד"ר יצחק חיותמן, קיברנטיקן ומתכנן עירוני, "לבנות את ירושלים של מעלה",מפרסומי האקדמ-יה לירושלים, מרץ 1996, קרן חיות, לחידוש החזון בציונות.
[2] יאן כריסטיאן סמאטס (Jan Christiaan Smuts‏; 24 במאי 1870 - 11 בספטמבר 1950) היה איש צבאמדינאי ואינטלקטואל דרום אפריקאי. מילא תפקיד בועישת השלום בפריז וחתם על הסכם שלום של שתי מלחמות עולם. נחשב תומך בתנועה הציונית, על שמו נקרא גם הקיבוץ רמת יוחנן.
****************************************************************************
הפוך לדף הבית
לייבסיטי - בניית אתרים